Tag Archives: دموکراتیزاسیون در ایران

سلسله درسگفتارهای دموکراتیزاسیون در ایران | جلسه سوم | دکتر جواد اطاعت

دکتر جواد اطاعت

در سومین جلسه سلسله درسگفتارهای دموکراتیزاسیون در ایران دکتر جواد اطاعت (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) در جلسه‌ای به بررسی دموکراسی و توسعه پرداختند. این جلسه در تاریخ یکشنبه ۲۰ تیر در بستر اسکایپ ساعت ۲۰ برگزار شد. برای دریافت لینک جلسات به نشانه @tmuanjoman_admin در تلگرام پیام دهید. برای دریافت فایل ویدیوها می‌توانید […]

سلسله درسگفتارهای دموکراتیزاسیون در ایران | جلسه اول

دکتر آرمان ذاکری

  در اولین جلسه سلسله درسگفتارهای دموکراتیزاسیون در ایران دکتر آرمان ذاکری (عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس) در جلسه‌ای به نظریه‌های دموکراسی و اقتصاد سیاسی در قرن جدید پرداختند. این جلسه در تاریخ یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در بستر اسکایپ ساعت ۲۱ برگزار شد. برای دریافت لینک جلسات به نشانه @tmuanjoman_admin در […]