Tag Archives: انجمن اسلامی آزادی‌خواه شهید بهشتی

یادبود مشترک انجمن اسلامی دانشجویان

هنوز از آسمان گلولهٔ آتش می‌بارد. زمستان‌ها می‌روند و تابستان‌ها جایشان را می‌گیرند. این چه خاکی است که سرد نمی‌شود؟ چه داغی است که روزها از پس روزِ دیگر می‌روند و لحظه‌ای فراموش نمی‌شود؟ چه رنجی است که افسانه‌های این مرزِ غم‌زده هم تاب کشیدنش را ندارند؟ این چه ماتمی است؟ آسمان هنوز در خاطراتش […]

بیانیهٔ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف، پیشروی تربیت مدرس، آزادی‌خواه شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی پیرو حکم انحلال جمعیت امام علی (ع):

جمعیت امام علی

بیش از یک سال است که هر روز صدای شیون خانواده‌ای، از گوشه و کنار کشور، در غم فقدان عزیزان‌شان به گوش می‌رسد؛ افرادی که هرکدام قربانیان پاندمی از یک سو، و بی‌تدبیری و سوءمدیریت حاکمیت با حاکم‌کردن نگاه سیاسی به مقولهٔ سلامت، از سوی دیگرند. در این میان، رویکرد اقتدارگرایانهٔ حاکمیت نیز به صحنه […]