Monthly Archives: ژانویه 2022

یادبود مشترک انجمن اسلامی دانشجویان

هنوز از آسمان گلولهٔ آتش می‌بارد. زمستان‌ها می‌روند و تابستان‌ها جایشان را می‌گیرند. این چه خاکی است که سرد نمی‌شود؟ چه داغی است که روزها از پس روزِ دیگر می‌روند و لحظه‌ای فراموش نمی‌شود؟ چه رنجی است که افسانه‌های این مرزِ غم‌زده هم تاب کشیدنش را ندارند؟ این چه ماتمی است؟ آسمان هنوز در خاطراتش […]

ما هم شمع روشن خواهیم کرد

هواپیمای اکراینی

در سالگرد حادثه هولناک ساقط کردن هواپیمای ps752 و به خصوص به یاد فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس خانم دکتر فروغ خادم و خانم سارا ممانی شنبه ۱۸ دی ماه در دفتر انجمن اسلامی پیشرو ساعت ۱۷ در کنار هم شمعی روشن خواهیم کرد.